Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie świadczy usługi medyczne w trzech Ośrodkach Zdrowia oraz jednym Punkcie Lekarskim.

Kierownik SP ZOZ - Stanisław Szurek

Adres:
38-242 Skołyszyn 232
tel. 13 44 910 24
e-mail:

Gminny Ośrodek Zdrowia w Skołyszynie
38-242 Skołyszyn 232
tel. 13 44 910 24

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Harklowej
38-243 Harklowa 360
tel. 13 44 940 06

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Święcanach
38-242 Skołyszyn,
Święcany 1,
tel.13 44 950 03

Punkt Lekarski w Bączlu Dolnym
38-242 Skołyszyn,
Bączal Dolny 101,
tel.13 44 933 34