Na terenie Gminy Skołyszyn występuje 9 pomników przyrody znajdujących się w centralnym rejestrze form ochrony przyrody.

Są to:
1. Dąb o obwodzie 460 cm i wysokości 24 m rosnący na działce nr 2580 w Święcanach przy placu kościelnym Parafii Rzymskokatolickej p.w. św. Anny będący własnością parafii. Pomnik został utworzony 10.03.1959 r.
Położenie: 49o46' 13,8'' N i 21o16'27,2'' E

2. Dąb o obwodzie 450 cm i wysokości 28 m rosnący na działce nr 2580 w Święcanach przy placu kościelnym Parafii Rzymskokatolickej p.w. św. Anny będący własnością parafii. Pomnik został utworzony 10.03.1959 r.
Położenie: 49o46' 13,16'' N i 21o16'27,6'' E

3. Dąb o obwodzie 550 cm i wysokości 28 m rosnący na działce nr 2580 w Święcanach przy placu kościelnym Parafii Rzymskokatolickej p.w. św. Anny będący własnością parafii. Pomnik został utworzony 10.03.1959 r.
Położenie: 49o46' 13,24'' N i 21o16'28,1'' E

4. Lipa drobnolistna o obwodzie 345 cm i wysokości 28 m rosnąca na działce nr 2580 w Święcanach przy placu kościelnym Parafii Rzymskokatolickej p.w. św. Anny  (obok dzwonnicy)  będąca własnością parafii. Pomnik został utworzony 10.03.1959 r.
Położenie: 49o46' 13,41'' N i 21o16'26,91'' E

5. Dąb szypułkowy o obwodzie 600 cm i wysokości 30 m rosnący na działce nr 416/1 w Święcanach. Na pniu znajduje się  kapliczka. Pomnik został utworzony 10.03.1959 r.
Położenie: 49o47' 21,51'' N i 21o16'45,87'' E

6. Dąb szypułkowy o obwodzie 460 cm i wysokości 25 m rosnący na działce nr 887 w Święcanach. Pomnik został utworzony 10.03.1959 r.
Położenie: 49o47' 11,23'' N i 21o16'52,31'' E

7. Lipa o obwodzie 300 cm i wysokości 30 m rosnąca na działce nr 217 w Święcanach. Pomnik został utworzony 30.10.1961 r.
Położenie: 49o47' 40,48'' N i 21o17'07,21'' E

8. Lipa o obwodzie 240 cm i wysokości 30 m rosnąca na działce nr 217 w Święcanach. Pomnik został utworzony 30.10.1961 r.
Położenie: 49o47' 40,48'' N i 21o17'07,21'' E

9. Lipa "DOROTA" o obwodzie 300 cm i wysokości 28 m rosnąca na działce nr 181/2 w Siepietnicy przy drodze krajowej nr 28. Pomnik został utworzony 04.09.2007 r.
Położenie: 49o45' 24,77'' N i 21o18'06,97'' E