Na terenie Gminy Skołyszyn występuje 9 pomników przyrody znajdujących się w centralnym rejestrze form ochrony przyrody.