Policja                                  997 
Straż Pożarna 998
Pogotowie ratunkowe  999
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie energetyczne 991
Wspólny telefon alarmowy 112