Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Kierownik: Krzysztof Kozioł

Adres:
38-242 Skołyszyn 12
tel. 13 44 917 33
e-mail:
BIP: https://gzgkskolyszyn.bip.gov.pl/

Pracownicy:
Małgorzata Rogozińska
tel. 13 44 917 49

Agnieszka Labut
tel. 13 44 917 32

Przedmiotem działalności Zakładu jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy z zakresu usług komunalnych tj. utrzymania, eksploatacji i konserwacji urządzeń komunalnych takich jak:

  • wodociągi – dostawa wody
  • kanalizacja - wnioskowanie i inspirowanie zamierzeń inwestycyjnych związanych z infrastrukturą komunalną takich jak budowa kanalizacji, oczyszczalni ścieków.

Mieszkańcy Gminy korzystają ponadto z usług Zakładu w zakresie:

  • otrzymania warunków technicznych do projektowania przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego,
  • uzgodnienia projektu budowlanego przyłącza,

  • nadzoru technicznego nad budową przyłącza.