Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa 

Kierownik: Marta Gąsiorowska

Adres:
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie
38-242 Skołyszyn 283
tel. 13 44 910 89
e-mail:

Godziny pracy GOK:

poniedziałek  od 10.00 do 20.00 
wtorek od 10.00 do 20.00
środa od 10.00 do 20.00
czwartek od 10.00 do 20.00
piątek od 10.00 do 20.00
soboty i niedziele w zależności od odbywających się imprez

Godziny pracy biblioteki:

poniedziałek  od 10.00 do 18.00 
wtorek od 10.00  do 18.00
środa od 10.00  do 18.00
czwartek od 09.00  do 17.00
piątek od 10.00  do 18.00

Filia Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Harklowej

Pracownik: Monika Stanisławczuk

Godziny pracy:

wtorek  od 09.00 do 16.30 
czwartek od 09.00 do 16.30
piątek od 09.00 do 14.00

Filia Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Święcanach

Pracownik: Monika Stanisławczuk

Godziny pracy:

poniedziałek  od 8.30 do 16.30 
środa od 8.30 do 16.30
piątek od 14.30 do 18.30

Pracownicy:
Teresa Gorczyca
Władysława Kołodziej
Monika Stanisławczuk
Maria Sychta
Jadwiga Szarek

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie jest instytucją kultury, która została utworzona przez połączenie Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z Filiami. Organizatorem jest Gmina Skołyszyn. Biblioteka zapewnia dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji mieszkańcom gminy. Służy rozwijaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczności gminnej, upowszechnianiu wiedzy i kultury. Popiera działania na rzecz krzewienia czytelnictwa, promowania książek i biblioteki. Do zadań Biblioteki należy w szczególności:
· gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
· popularyzacja książek i czytelnictwa,
· udostępnianie zbiorów bibliotecznych w miejscu, wypożyczanie ich czytelnikom oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
· organizowanie czytelnictwa, udostępnianie materiałów osobom niepełnosprawnym,
· prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych i innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,
· współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

OFERTA GOKiCz W SKOŁYSZYNIE:

Ośrodki kultury to najczęściej pierwsze miejsca, gdzie młodzi ludzie poznają swoje predyspozycje, doskonalą je, pokazują odbiorcom na co ją stać. Naszym celem jest nie tylko rozwijanie artystycznego hobby młodego człowieka, ale też uruchamianie drzemiących w nim pokładów wrażliwości i kreatywności oraz przygotowanie do świadomego uczestniczenia w życiu artystycznym.

Zajęcia cykliczne dla dzieci w wieku przedszkolnym:

Artystyczny klub malucha (zajęcia plastyczne) - zajęcia bezpłatne
Muzyczny klub przedszkolaka (nauka gry na keyboardzie) - zajęcia bezpłatne
Rytmika - zajęcia bezpłatne
Zabawy logopedyczne - zajęcia bezpłatne
Klub Motyli Książkowych - zajęcia bezpłatne

Zajęcia cykliczne dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym:

Warsztaty muzyczne: keyboard - zajęcia bezpłatne
Warsztaty muzyczne: wokal - zajęcia bezpłatne
Pracownia plastyczna - zajęcia bezpłatne
Dziecięce Studio Teatralne  - zajęcia bezpłatne
Taniec nowoczesny dla młodzieży (młodzież gimnazjalna)- zajęcia bezpłatne
Pracownia Decoupage - zajęcia bezpłatne

Zajęcia dla dorosłych:

GOKiCz w Skołyszynie posiada również stałą ofertę dla osób dorosłych. Wszystkie nasze inicjatywy mają na celu rozwój integracji i aktywności społeczności lokalnej.  Proponujemy zajęcia dla  ludzi młodych i seniorów. Każda okazja daje powód do spotkań i miłego spędzenia czasu.
Warsztaty komputerowe dla seniorów (Podczas czterech spotkań seniorzy będą mieli okazję poznać ogólną obsługę komputera, poznać metody pracy z edytorem tekstu oraz nauczyć się  korzystania z Internetu w celu zdobywania i wymiany informacji) - zajęcia bezpłatne
Zajęcia wokalne dla dorosłych - zajęcia bezpłatne
Klub Twórców Sztuki  - zajęcia bezpłatne
Dyskusyjny Klub Książki – spotkania klubu odbywają się  raz w miesiącu
Aerobik – zajęcia dwa razy w tygodniu
Ponadto zachęcamy wszystkich mieszkańców do bezpłatnego korzystania z Internetu, odwiedzania biblioteki i czytelni czasopism.