uchwała do konsultacji1

uchwała do konsultacji2

uchwała do konsultacji3

uchwała do konsultacji4

uchwała do konsultacji5

uchwała do konsultacji6

uchwała do konsultacji7

uchwała do konsultacji8

 

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.