Imię i Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer
telefonu

 Numer 
 pokoju 

 Kierownictwo Urzędu Gminy Skołyszyn

Bogusław
Kręcisz

Wójt Gminy 
Kierownik Urzędu Gminy

 

 13 4491063

10

Paweł
Gutkowski

 Zastępca Wójta Gminy

 

 13 4491752

8

 Referat Organizacyjny i Pozyskiwania Funduszy

 Izabela
Jankowska-Zawada

 Sekretarz Gminy / Kierownik Referatu

 

 13 4491753

15


Ewa Szpak

 Sekretariat,
Stanowisko ds. obsługi organizacyjnej

13 4491062

13 4491063

13 4491064

9

Karolina Wacek

Stanowisko ds. obsługi programu "Czyste Powietrze" 13 4491758

2B

Urszula Rak

Doradca ds. powietrza i energii

13 4491758 2B

Stanisław Święch

 Stanowisko ds. obrony cywilnej, wojskowych,
 zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej

 

 13 4491730

5

 Anna Hajnosz

 Stanowisko ds. kadr (w tym archwum zakładowe)

 

 13 4491724

 26a

 Radosław Ramut

 Stanowisko ds. BHP

 

 13 4491724

26a

Karolina Śmigacz

 Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

 13 4491750

2A

 Urząd Stanu Cywilnego

 Urszula Gryga

 Kierownik USC

 

 13 4491740

1

Barbara Radlińska

Stanowisko ds. obywatelskich 13 4491738 3

 Referat Budżetu i Finansów

 Jacek Kędzior

 Skarbnik Gminy / Kierownik Referatu

 

 13 4491725

14

 Krystyna Zięba

 Stanowisko ds. księgowości budżetowej

 13 4491723

12

Józefa Deda

 Stanowisko ds. naliczania płac i pochodnych

 

 13 4491727

17

 Justyna Berkowicz

 Stanowisko ds. obsługi finansowej inwestycji

 -

 13 4491723

12

Justyna Dubiel

 Stanowisko ds. księgowości budżetowej

 -

 13 4491725

13

Marlena Dobrzańska

 Stanowisko ds. obsługi kasy

 -

 13 4491741

6

 Referat Podatków i Opłat  

Krzysztof Slowik

Kierownik Referatu Podatków i Opłat
 Stanowisko ds. profilaktyki alkoholowej

   13 4491728 18

Ewa Stachaczyńska

Stanowisko ds. windykacji należności 13 4491728 18

Anna Mitrut

Stanowisko ds. podatków 13 4491727 17

Monika Banach

Stanowisko ds. podatków - 13 4491727 17

Anna Babiarz

 Stanowisko ds. gospodarki odpadami    13 4491736 4

Oliwia Dyląg

Stanowisko ds. gospodarki odpadami 13 4491736 4

  Biuro Oświaty, Kultury i Sportu   

Karolina Śmigacz

Kierownik Biura  

13 4491750

2A

Justyna Furmankiewicz

Stanowisko ds. kultury, zdrowia i rozwoju

13 4491756

3

Tomasz Bienias

Stanowisko ds. promocji i ochrony zwierząt

13 4491755

11

  Referat Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska 

 Wojciech Kras

 Kierownik Referatu

 

 13 4491742

25

 Sylwia Wojdyła

 Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i mieniem

 

 13 4491731

22

 Artur Hajnosz

 Stanowisko ds.inwestycji i zarządzania drogami

 

 13 4491751

23

 Grzegorz Szański

 Stanowisko ds. zamówień publicznych

 

 13 4491729

20

 Angelika Goleń

 Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego

 

 13 4491731

22

 Maciej Jastrząb

 Stanowisko ds.inwestycji i zarządzania drogami

 

 13 4491751

23

 Katarzyna Warywoda

 Stanowisko ds. ochrony środowiska
 i gospodarki wodnej

 

 13 4491734

19

 Waldemar Jarek

 Stanowisko ds. zamówień publicznych, energetyki
i monitringu wizyjnego

 

 13 4491729

20


Aneta Gorczyca

Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, architektury
i urbanistyki
13 4491731 22

 Samodzielne Stanowiska

 Artur Sowiński

 Samodzielne stanowisko ds. obsługi informatycznej

 

 13 4491754

21

Małgorzata Kwiatkowska

Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnetrznych i kontroli 

13 4491755

11

 Radosław Ramut

 Inspektor Ochrony Danych (IOD)

 

13 4491724

26a