Imię i Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer
telefonu

 Numer 
 pokoju 

 Kierownictwo Urzędu Gminy Skołyszyn

Bogusław
Kręcisz

Wójt Gminy 
Kierownik Urzędu Gminy

 

 13 4491063

10

Paweł
Gutkowski

 Zastępca Wójta Gminy

 

 13 4491752

8

 Referat Organizacyjny i Pozyskiwania Funduszy

 Izabela
Jankowska-Zawada

 Sekretarz Gminy / Kierownik Referatu

 

 13 4491753

15

 Barbara Pogorzelska

Ewa Szpak

 Sekretariat

13 4491062

13 4491063

13 4491064

9

Karolina Wacek

Stanowisko ds. obsługi programu "Czyste Powietrze" 13 4491758

2B

Małgorzata Kwiatkowska

Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
i kontroli
13 4491755 11

 Stanisław Święch

 Stanowisko ds. obrony cywilnej, wojskowych,
 zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej

 

 13 4491730

5

 Karolina Śmigacz

 Stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych

 

 13 4491724

 26a

 Radosław Ramut

 Stanowisko ds. BHP

 

 13 4491724

26a

Karolina Śmigacz

 Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

 13 4491724

26a

 Urząd Stanu Cywilnego

 Urszula Gryga

 Kierownik USC

 

 13 4491740

1

Barbara Radlińska

Stanowisko ds. obywatelskich 13 4491738 3

 Referat Budżetu i Finansów

 Jacek Kędzior

 Skarbnik Gminy / Kierownik Referatu

 

 13 4491725

14

 Krystyna Zięba

 Stanowisko ds. księgowości budżetowej

 13 4491723

12

Anna Mitrut

 Stanowisko ds. podatków

 

 13 4491727

17

 Józefa Deda

 Stanowisko ds. naliczania płac i pochodnych

 

 13 4491727

17

 Justyna Berkowicz

 Stanowisko ds. obsługi finansowej inwestycji

 -

 13 4491723

12

Justyna Dubiel

 Stanowisko ds. księgowości budżetowej

 -

 13 4491725

13

Anna Hajnosz

 Stanowisko ds. obsługi kasy

 -

 13 4491741

6

 Referat Podatków i Opłat  

Krzysztof Slowik

Kierownik Referatu Podatków i Opłat
 Stanowisko ds. profilaktyki alkoholowej

   13 4491728 18

Ewa Stachaczyńska

Stanowisko ds. windykacji należności 13 4491728 18

Anna Rapała

Stanowisko ds. podatków 13 4491727 17

Monika Banach

Stanowisko ds. podatków - 13 4491727 17

Anna Babiarz

 Stanowisko ds. gospodarki odpadami    13 4491736 4

Oliwia Dyląg

Stanowisko ds. gospodarki odpadami 13 4491736 4

  Biuro Oświaty, Kultury i Sportu   

Paweł Gutkowski

p.o. Kierownika Biura  

13 4491752

8

Justyna Furmankiewicz

Stanowisko ds. Oświaty, Kultury i Sportu

13 4491756

3

Tomasz Bienias

-

13 4491755

11

  Referat Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Handlu  

 Wojciech Kras

 Kierownik Referatu

 

 13 4491742

25

 Sylwia Wojdyła

 Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

 

 13 4491731

22

 Artur Hajnosz

 Stanowisko ds.inwestycji, budowy i utrzymania dróg

 

 13 4491751

23

 Grzegorz Szański

 Stanowisko ds. zamówień publicznych

 

 13 4491729

20

 Angelika Goleń

 Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego

 

 13 4491734

19

 Maciej Jastrząb

 Stanowisko ds. budownictwa

 

 13 4491751

23

 Katarzyna Warywoda

 Stanowisko ds. ochrony środowiska
 i gospodarki komunalnej

 

 13 4491734

19

 Waldemar Jarek

 Stanowisko ds. inwestycji, oświetlenia
 i gospodarki mieszkaniowej

 

 13 4491729

20

 Klaudia Mitoraj

 Stanowisko ds. działalności gospodarczej, handlu,
rolnictwa i leśnictwa

 

 13 4491731

22


Aneta Gorczyca

Stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami i mieniem
13 4491731 22

 Samodzielne Stanowiska

 Artur Sowiński

 Samodzielne stanowisko ds. informatyzacji, ASI

 

 13 4491754

21

 -

 Samodzielne stanowisko ds. Archiwum Zakładowego

 

-

 Radosław Ramut

 Inspektor Ochrony Danych (IOD)

 

13 4491724

26a