"Gmina Skołyszyn. Przeszłość i teraźniejszość" Władysława Kołodziej, Gabriela Ślawska
Wydawca: Urząd Gminy Skołyszyn
ISBN:  83-86744-73-1
Rok wydania 2006
Nakład 300 egz.

 

"W Gminie Skołyszyn"
ISBN 978-83-7343-282-5
Rok wydania 2008

 

"W Gminie Skołyszyn"
Wydano z inicjatywy Zarządu Gminy
ISBN 83-88126-85-7

 

"Pomniki, tablice i miejsca pamięci narodowej w Gminie Skołyszyn" Edward Wojtuń
Wydawca: Stowarzyszenie Miłośników Skołyszyna i Okolic w Skołyszynie
ISBN 83-86744-15-4
Rok wydania 1996
Nakład 500 egz.

 

"Skołyszyn"  Ryszard Oleszkowicz
wydanie pierwsze
Wydawca: Stowarzyszenie Miłośników Skołyszyna i Okolic w Skołyszynie
ISBN 83-86744-50-2
Rok wydania 1997
Nakład 500 egz.
wydanie drugie
Wydawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Skołyszynie
ISBN 83-86744-50-2
Rok wydania 1998
Nakład 500 egz.

 

"Bączal Górny" Stanisław Syzdek
Wydawca: Stowarzyszenie Miłośników Skołyszyna i Okolic w Skołyszynie
ISBN 83-901764-3-2
Rok wydania 1998
Nakład 500 egz.

 

"Siepietnica" Tadeusz Ślawski
Wydawca: Stowarzyszenie Miłośników Skołyszyna i Okolic w Skołyszynie
ISBN 83-86744-62-6
Rok wydania 1996
Nakład 500 egz.

 

"Święcany" Tadeusz Ślawski
Wydawca: Stowarzyszenie Miłośników Skołyszyna i Okolic w Skołyszynie
ISBN 83-86744-10-3
Rok wydania 1995
Nakład 1000 egz.

 

"80 lat Szkoły Podstawowej w Jabłonicy"
Skład zespołu redakcyjnego: Elżbieta Berkowicz, Łucja Biernacka, Lucyna Bigos, Beata Buś, Anna Data, Paweł Gutkowski, Henryk Juszczyk, Lucyna Kołodziej, Dorota Kosiba, Antoni Łagoda, Izabela Maduzia, Magdalena Musiał, Urszula Okarmus, Grażyna Piś, Natalia Szepiecińska, Mariusz Szpak, Bożena Wojdyła, Danuta Woźniacka
ISBN 798-83-7343-317-1
Rok wydania 2009

 

"Lisów 80 lat Szkoły Podstawowej w Lisowie 1928-2008"
Zespół redakcyjny: Bogusław Byczek, Renata Ciołkosz, Zofia Jackiewicz, Małgorzata Janusz, Elżbieta Madej, Daniel Papciak, Ewa Podkulska, Krzysztof Rogowski, Agnieszka Starzec, ks. Stanisław Szajna, Danuta Śliwińska
ISBN 978-83-61035-93-0
Rok wydania 2008

 

"Oświata ludowa w Skołyszynie w latach 1867-1945" Joanna Syzdek
Wydawca: Stowarzyszenie Miłośników Skołyszyna i Okolic w Skołyszynie
ISBN 83-86744-48-0
Rok wydania 1997
Nakład 500 egz.

 

"Parafia Skołyszyn"
Tekst na podstawie Kroniki Parafialnej opracował Ryszard Oleszkowicz
Wydawca: Stowarzyszenie Miłośników Skołyszyna i Okolic w Skołyszynie
ISBN 83-86744-33-2
Rok wydania 1996
Nakład 1050 egz.

 

"Jubileuszowy dar" ks. Tadeusz Wawryszko, Ryszard Oleszkowicz
ISBN 83-87602-95-7
Rok wydania 2000

 

"Kościół św. Katarzyny w Sławęcinie i jego zabytki" Stanisława Gomulanka
Rok wydania 1994

 

"Z dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej Siedliska - Sławęcin 1900-2000" Czesław Leosz
Rok wydania 2000
Nakład 160 egz

 

"100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej Siepietnica 1897-1997" Jan Wędrychowicz
Wydawca: Stowarzyszenie Miłośników Skołyszyna i Okolic w Skołyszynie
ISBN 83-86744-77-4
Rok wydania 1998
Nakład 300 egz.

 

" Z DZIEJÓW I ROZWOJU Ochotniczej Straży  Pożarnej w Skołyszynie 1884-1994" Czesław Leosz
Wydawca: Zarząd Gminny OSP w Skołyszynie
Rok wydania 1995
Nakład 500 egz.

 

"100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej Święcany 1906-2006" Jan Wędrychowicz
Wydawca: Urząd Gminy w Skołyszynie
ISBN 83-86744-54-5
Rok wydania 2006
Nakład 300 egz.

 

"LZS SIEPIETNICZANKA w Siepietnicy" Edward Wojtuń
Wydawca: Stowarzyszenie Miłośników Skołyszyna i Okolic w Skołyszynie
ISBN 83-86744-37-5
Rok wydania 1996
Nakład 500 egz.

 

"Piotr Wenc pisarz ludowy ze Święcan" 
Opracował: Edward Wojtuń
Wydawca: Stowarzyszenie Miłośników Skołyszyna i Okolic w Skołyszynie
ISBN 83-86744-75-8
Rok wydania 1997
Nakład 500 egz.

 

"Henryk Stroka 1839-1896" Dorota Miszczak
Wydawca: Stowarzyszenie Miłośników Skołyszyna i Okolic w Skołyszynie
ISBN 83-86744-59-6
Rok wydania 1996
Nakład 500 egz.

 

"STANISŁAW WYSPIAŃSKI NA PODKARPACIU" Tadeusz Ślawski
Wydawca: Stowarzyszenie Miłośników Skołyszyna i Okolic w Skołyszynie
ISBN 83-86744-40-5
Rok wydania 1996
Nakład 500 egz.

 

"Początki i rozwój kopalnictwa naftowego na Podkarpaciu w historycznym zarysie" Tadeusz Ślawski
Wydawca: Stowarzyszenie Miłośników Skołyszyna i Okolic w Skołyszynie
ISBN 83-86744-28-6
Rok wydania 1997
Nakład 500 egz.

 

"Zasmakuj w tradycji"
Opracowano przez LGD "LIWOCZ" na podstawie udostępnionych przepisów kulinarnych przez Koła Gospodyń Wiejskich, które brały udział w konkursie kulinarnym "Zasmakuj w tradycji"
Wydawca: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ"
ISBN 978-83-7631-219-4
Rok wydania 2010

 

"Dzieje kościoła i parafii pw. św. Mikołaja i Imienia Maryi w Bączalu Dolnym 1348-2016" Marian Szarek
Wydawca: Parafia Bączal Dolny
ISBN 978-83-65441-85-0 (wydawnictwo: Bonus Liber)
Rok wydania: 2017 
Stron: 373