Informuje się mieszkańców Gminy Skołyszyn posiadających zbiorniki bezodpływowe (szamba), że od dnia 01.07.2017 r. wywozem nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych będzie zajmował się Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie.

Całkowity koszt usługi asenizacyjnej to: 45,60 zł brutto za 1m3

Nr telefonu do dokonywania zamówień: 13 4491732, 13 4491733, 13 4491749

 

Z poważaniem:

Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie

Krzysztof Kozioł