Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonicy otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pod nazwą „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Jabłonica celem zwiększenia potencjału technicznego”. Zgodnie z zawartą umową jednostka zakupiła 3 pary obuwia specjalnego skórzanego, 3 ubrania strażackie specjalne, 3 hełmy strażackie, 3 pary rękawic specjalnych, 3 kominiarki strażackie, 2 aparaty powietrzne MSA AUER AirGo FIX z automatem oddechowym AutoMAXX, 2 butle stalowe 6dm3/300bar do aparatów powietrznych, 2 maski G1 MSA AUER do aparatów powietrznych, 2 sygnalizatory bezruchu oraz narzędzie wielofunkcyjne Hooligan. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przekazał dotację na zakup w/w sprzętu w kwocie 15000,00 zł.