W drugim kwartale 2020 roku wykonany został remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Jabłonica, z której korzystają zarówno rolnicy, jak i mieszkańcy. Łączny koszt zadania zrealizowanego w w Jabłonicy wyniósł  35 906, 87 złotych. Prace zostały wykonane przez FTHU BAXMAT Andrzej Dobek