W listopadzie 2020 roku zakończono prace polegające na udrożnieniu, odmuleniu i pogłębieniu bezimiennego potoku przepływającego przez wieś Jabłonica (Gmina Skołyszyn) w kierunku wsi Czermna (województwo małopolskie, powiat tarnowski, Gmina Szerzyny). Prace zainicjowane zostały z woli Mieszkańców poprzez wniosek Sołtysa p. Stanisławy Fudała i Rady Sołeckiej wsi Jabłonica skierowany do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Jaśle po powodzi, która nawiedziła miejscowość w czerwcu 2020 r.