W 2020 roku ukończony został kolejny etap prac przy parkingu o pow. 900 m2 w m. Siepietnica. W IV kwartale ubiegłego roku wykonano pierwsze prace, w tym: krawężnikowanie placu postojowego, poprawiono istniejącą podbudowę oraz wykonano nawierzchnię z tłucznia.

Zostały wykonane roboty budowlane, w skład których weszły m.in.: wyrównanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wykonanie ław betonowych pod krawężniki wraz z ułożeniem krawężników, wykonanie balustrad drogowych typ U12a oraz regulacja wysokości studzienek telekomunikacyjnych. Wykonawcą II etapu inwestycji była firma Transportowo-Handlowo-Usługowa BAMAT Andrzej Dobek z siedzibą w Klęczanach.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 112 059,96 zł.