W ramach zadania wykonano m.in.: rozbiórkę drewnianej boazerii i szpachlowanie oraz wymalowanie ścian w miejscu rozbiórki, nową instalację gazową od skrzynki znajdującej się na ścianie budynku zasilającą kocioł C.O. + C.W.U. z wyprowadzeniem komina ponad dach oraz dwu kuchenek gazowych czteropalnikowych (uzyskano warunki techniczne na przebudowę instalacji gazowej). Instalację C.O wykonano z rur miedzianych prowadzonych podtynkowo, a instalację C.W.U. wykonano z rur PE zgrzewalnych prowadzonych podtynkowo.

Wartość robót wyniosła 67 300,00 złotych. Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Gminy Skołyszyn (w tym 27 930,00 złotych z Funduszu Sołeckiego na rok 2020). Wykonawcą była Firma Handlowo Usługowa PLOMBIER Damian Ignarski.