OSP Święcany jako kolejna jednostka z terenu Gminy Skołyszyn, która wzbogaciła się o nowy sprzęt. Zakup pompy elektrycznej zanurzeniowej Nautilus 4/1 ECO firmy Rosenbauer został zrealizowany w całości dzięki otrzymanej dotacji od Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, Priorytet 5 Wsparcie Doraźne - Edycja 2020 w kwocie 7 810,50 zł.