W tym roku będzie realizowane kolejne zadanie zawarte w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi  Bączal Górny na lata 2021 – 2023. Wniosek o dofinansowanie pn. „Budowa boiska sportowego w okolicy Domu Ludowego w Bączalu Górnym wraz z zagospodarowaniem terenu” złożony przez Gminę Skołyszyn w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w 2022 roku znalazł się na liście wniosków przeznaczonych do dofinansowania. W bieżącym roku zostanie zrealizowana inwestycja polegająca na  budowie boiska sportowego oraz zagospodarowania przestrzeni wokół Domu Ludowego w Bączalu Górnym. Przed budyniem Domu Ludowego zostanie ustawiona  historyczna sikawka strażacka wraz z zadaszeniem  oraz figura św. Floriana.

Dzięki realizacji projektu zmianie ulegnie centrum wsi zlokalizowane przy Domu Ludowym. Powstanie boisko sportowe, gdzie zostaną zaspokojone potrzeby w zakresie rekreacji i spędzania czasu wolnego, szczególnie przez dzieci i młodzież. Ponadto ustawienie obok budynku historycznej sikawki strażackiej oraz figury św. Floriana wzmocni tożsamość kulturową i umocni tradycję i więzi społeczności lokalnej.