Już wkrótce na terenie Gminy Skołyszyn modernizacji zostaną poddane drogi dojazdowe do gruntów rolnych w następujących miejscowościach: Święcany, Przysieki i Harklowa na działce nr ewid. 545. 

Droga Harklowa1