Kolejne odcinki publicznych dróg gminnych na terenie Gminy Skołyszyn zostały oddane do użytkowania. Samorząd Gminy Skołyszyn pozyskał dofinansowanie na remont z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nową nawierzchnię bitumiczną wraz z poboczami zyskały:

- droga nr 113710R relacji Lisówek - Lisów w km 0+000 - 0+980,

- droga nr 113713R Skołyszyn dz. 666, 665/9, 703, 701 w km 0+216 - 0+562 w m. Skołyszyn,

- droga nr 113653R "Nadole - Kurpiel" w km 0+634 - 1+324 w m. Święcany.

Łączna wartość inwestycji to 1 544 755,12 zł, przy 60% dofinansowaniu z RFRD w kwocie 926 853,00 zł. Długość wyremontowanych odcinków dróg wynosi ponad 2 km.

1
1
2
2
3
3
Previous Next Play Pause