Gmina Skołyszyn przeprowadziła remont drogi nr 113713R Skołyszyn dz. 666,665/9, 703, 701  w km  0+216 – 0+562 w m. Skołyszyn. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle.

P1210916c