10 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Skołyszyn zorganizowane zostało spotkanie na którym podpisano umowę na wykonanie projektu oraz prac budowlanych parku turystyki i kultury w Skołyszynie poprzez zagospodarowanie terenu o powierzchni 6,9 ha.

Budowa parku turystyki i kultury w Skołyszynie to zadanie realizowane z dofinansowania otrzymanego z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na które Gmina Skołyszyn uzyskała środki w wysokości 7 mln 650 tys. zł. Łączny koszt inwestycji wyniesie 9 mln 990151,84 zł, z czego wkład własny Gminy to 2 mln 340151,84 zł.

Według planu zrewitalizowany zostanie obszar o powierzchni prawie siedmiu hektarów, na którym zostały zaprojektowane: strefa sportowa, strefa zabaw dla dzieci, łąka kwietna, strefa kulturowo – rozrywkowa, strefa edukacyjno – przyrodnicza, strefa wodna oraz strefa ciszy parkowo – leśna.

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
Previous Next Play Pause