Osoby prywatne, które w swoich domach przyjęły uchodźców z Ukrainy, proszone są o telefoniczne poinformowanie o tym fakcie Urząd Gminy Skołyszyn. Numer kontaktowy: 508-681-719.