Uchodźcy, którzy przybyli bezpośrednio z Ukrainy do Polski po 24 lutego br. (włącznie), mogą składać wnioski o nadanie numeru PESEL, od 16 marca (tj. środy).

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Skołyszyn w Referacie Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich (USC) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 14.00. Wnioski w wersji papierowej dostępne są również na miejscu.

Numer PESEL na wniosek obywateli Ukrainy  (Pobierz)

Do wniosku, który trzeba złożyć osobiście, należy dołączyć fotografię o wym. 35x45mm (zdjęcia bezpłatnie można wykonać w Urzędzie Gminy Skołyszyn po umówieniu wcześniejszym telefonicznym – tel. 13 44 917 40 lub 13 44 917 38).

Podczas wizyty w urzędzie konieczny jest dokument, który potwierdzi tożsamość i dane przedstawione we wniosku. W razie braku jakiegokolwiek dokumentu możliwe jest nadanie numeru PESEL na podstawie oświadczenia wnioskodawcy, złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej. Podczas składania wniosku pobierane będą odciski palców (z wyjątkiem dzieci do lat 12 oraz osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe). Dodatkowych informacji udziela Kierownik USC pod nr tel. 13 44 917 40.

pesel baner