Ukazało się Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/608

Wypełnione wnioski należy składać w Biurze Obsługi (parter) w Urzędzie Gminy Skołyszyn. Informacji telefonicznej w ww. zakresie udziela się pod nr tel. 13 44 917 55.