OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE: 3

Ważne:  od: 09:00 22.06.2020  do: 09:00 23.06.2020
Zlewnia: Ropa

wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych
stopień: 3, prawdopodobieństwo: 75%

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych silnych opadów deszczu obserwowane będą wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. Spodziewane są także przekroczenia stanów alarmowych.
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.

synoptyk IMGW-PIB: Przemysław Plewa
Czas wydania: 08:29 22.06.2020
Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie