Punkt pomiarowy - rz. Ropa w Skołyszynie: https://mpdev.prospect.pl/app/wisloka/jaslo/pomiarowa.php?stacja=SKRO