1. Dokumentacja

 

Podstawowy poziom dofinansowania

Podwyższony poziom dofinansowania

Najwyższy poziom dofinansowania

Nazwa kosztu

Maksymalna intensywność dofinansowania

(%)

Maksymalna kwota dotacji (zł)

Maksymalna intensywność dofinansowania

(%)

Maksymalna kwota dotacji (zł)

Maksymalna intensywność dofinansowania

(%)

Maksymalna kwota dotacji (zł)

Audyt energetyczny

100 %

1 000 zł

100 %

1000 zł

100 %

1 000 zł

Dokumentacja projektowa

30 %

600 zł

60 %

1 200 zł

90 %

1 800 zł

Ekspertyzy

30 %

150 zł

60 %

300 zł

90 %

450 zł

2. Wymiana źródła ciepła, instalacje, wentylacja

 

Podstawowy poziom dofinansowania

Podwyższony poziom dofinansowania

Najwyższy poziom dofinansowania

Nazwa kosztu

Maksymalna intensywność dofinansowania

(%)

Maksymalna kwota dotacji (zł)

Maksymalna intensywność dofinansowania

(%)

Maksymalna kwota dotacji (zł)

Maksymalna intensywność dofinansowania

(%)

Maksymalna kwota dotacji (zł)

Podłączenie do siec ciepłowniczej wraz z przyłączem

50 %

5 000 zł

75 %

15 000 zł

90 %

18 000 zł

Pompa ciepła powietrze/woda

30 %

9 000 zł

60 %

18 000 zł

90 %

27 000 zł

Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (A ++)

45 %

13 500 zł

60 %

18 000 zł

90 %

27 000 zł

Pompa ciepła powietrze/powietrze

30 %

3 000 zł

60 %

6 000 zł

90 %

9 000 zł

Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (A ++)

45 %

20 250 zł

60%

27 000 zł

90 %

40 500 zł

Kocioł gazowy kondensacyjny

30 %

4 500 zł

60 %

9 000 zł

90 %

13 500 zł

Kotłownia gazowa (podłączenie do sieci dystrybucji gazu)

45 %

6 750 zł

75 %

11 250 zł

90 %

13 500 zł

Kocioł olejowy kondensacyjny

30 %

4 500 zł

60 %

9 000 zł

90 %

13 500 zł

Kocioł zgazowujący drewno

30 %

6 000 zł

60 %

12 000 zł

90 %

18 000 zł

Kocioł na pellet drzewny

30 %

6 000 zł

60 %

12 000 zł

90 %

18 000 zł

Kocioł na pellet o podwyższonym standardzie

45 %

9 000 zł

60 %

12 000 zł

90 %

18 000 zł

Ogrzewanie elektryczne

30 %

3 000 zł

60 %

6 000 zł

90 %

9 000 zł

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

30 %

4 500 zł

60 %

9 000 zł

90 %

13 500 zł

Wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła

30 %

5 000 zł

60 %

10 000 zł

90 %

15 000 zł

Mikroinstalacja fotowoltaiczna

50 %

5 000 zł

50 %

5 000 zł

90 %

9 000 zł


3. Ocieplenie, stolarka okienna i drzwiowa

 

Podstawowy poziom dofinansowania

Podwyższony poziom dofinansowania

Najwyższy poziom dofinansowania

Nazwa kosztu

Maksymalna intensywność dofinansowania

(%)

Maksymalna kwota dotacji (zł)

Maksymalna intensywność dofinansowania

(%)

Maksymalna kwota dotacji (zł)

Maksymalna intensywność dofinansowania

(%)

Maksymalna kwota dotacji (zł)

Ocieplenie przegród budowlanych

30 %

45 zł/

60 %

90 zł/

90 %

135/

Stolarka okienna

30 %

210 zł/

60 %

420 zł/

90 %

630 zł/

Stolarka drzwiowa

30 %

600 zł/

60%

1200 zł

90 %

1800 zł/

Maksymalne poziomy dotacji

Poziom podstawowy

Poziom podwyższony

Poziom najwyższy

Wymiana źródła ciepła na pompę ciepła (typu powietrze/woda lub gruntowa), wentylacja mechaniczna, termomodernizacja, stolarka, dokumentacja

25 000 zł + 5 000 zł fotowoltaika

Wymiana źródła ciepła, wentylacja mechaniczna, termomodernizacja, stolarka, dokumentacja

32 000 zł + 5 000 zł fotowoltaika

Wymiana źródła ciepła, wentylacja mechaniczna, termomodernizacja, stolarka, dokumentacja

69 000 zł + 9 000 zł fotowoltaika

Wymiana źródła ciepła na inne niż  pompa ciepła (typu powietrze/woda lub gruntowa), wentylacja mechaniczna, termomodernizacja, stolarka, dokumentacja

20 000 zł + 5 000 zł fotowoltaika

Brak wymiany źródła ciepła, wentylacja mechaniczna, termomodernizacja, stolarka, dokumentacja

10 000 zł

Brak wymiany źródła ciepła, wentylacja mechaniczna, termomodernizacja, stolarka, dokumentacja

15 000 zł

Brak wymiany źródła ciepła, wentylacja mechaniczna, termomodernizacja, stolarka, dokumentacja

30 000 zł

Kalkulator dotacji: https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/