logoFKnew

Tytuł projektu:
„Remont drogi gminnej Nr 113691R w Lisowie w km 0+000 – 0+900”
Projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Wnioskodawca:
Gmina Skołyszyn

Okres realizacji projektu:
05.2020 r. – 10. 2020 r.

Cel projektu
Poprawa stanu dróg gminnych w Gminie Skołyszyn

Planowane efekty
Remont drogi Nr 113691R w Lisowie zapewniający spójność komunikacyjną pomiędzy terenami inwestycyjnymi w Lisowie i Skołyszynie.

Zakres rzeczowy projektu:

  • Remont drogi gminnej Nr 113691R w Lisowie w km 0-000 – 0+900 polegający na:

- oczyszczeniu rowów,
- miejscowym wzmocnieniu podbudowy drogi
- wykonaniu podbudowy pod mijanki,
- ułożeniu nawierzchni bitumicznej na jezdni i mijankach,
- wyprofilowaniu i utwardzeniu poboczy drogowych.

Finansowanie przedsięwzięcia:
Wartość projektu ogółem: 271 473,53 zł
Dofinansowanie projektu:162 884,00 zł
Wkład własny: 108 589,53 zł

1
1
2
2
3
3
Previous Next Play Pause