logoFKnew

Tytuł projektu:
Wyrównanie potencjału społeczno – gospodarczego na terenie Gminy Skołyszyn poprzez przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych
Projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Wnioskodawca:
Gmina Skołyszyn

Okres realizacji projektu:
09.2019 r. – 08. 2020 r.

Cel projektu
Poprawa stanu dróg gminnych w Gminie Skołyszyn

Planowane efekty
Zapewnienie spójności sieci dróg lokalnych poprzez przebudowę dróg wewnętrznych i gminnych stanowiących ciąg komunikacyjny od terenów inwestycyjnych w Skołyszynie i połączenie ich z drogami powiatowymi i krajowymi.

Zakres rzeczowy projektu:

  • przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr ewidencyjny 666,665/9, 703 i 701 w Skołyszynie , w km 0+000-0-216
  • przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr ewidencyjny 666,665/9,703 i 701 w Skołyszynie , obejmującej odcinek o długości 216 m
  • przebudowa skrzyżowania w km 0+181 – 0+216 skrzyżowaniem drogi wewnętrznej z drogą gminną 113664R Skołyszyn – Pańskie Pola,
  • budowa nowej drogi rowerowej z kostki bezfazowej, dwukierunkowa, przebudowa istniejącego chodnika dla pieszych, usytuowanego przy prawostronnej krawędzi jezdni drogowej,
  • przebudowa chodnika oraz budowa nowego chodnika.

Finansowanie przedsięwzięcia:
Wartość projektu ogółem: 411 308,21 zł
Dofinansowanie projektu:287 915,00 zł
Wkład własny: 123 393,21 zł