logotypdrogi.jpg

seniorplus

Tytuł projektu:
Moduł I – Utworzenie lub doposażenie Dziennego Domu „Senior +”/Klubu „Senior+”. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020

Wnioskodawca:
Gmina Skołyszyn

Okres realizacji projektu:
01.04.2019 – 31.12.2019

Cel główny projektu:
Utworzenie, wyposażenie i przygotowanie do rozpoczęcia działalności Klubu „Senior+”

Cele szczegółowe projektu:

 • zlikwidowanie barier architektonicznych w budynku,
 • odpowiednie wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych pod działalność klubu,
 • działalność informacyjna – pozyskanie uczestników Klubu „Senior+”.

Zakres rzeczowy projektu:
W ramach dokonanej inwestycji wykonane zostały prace polegające na przebudowie pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania
w istniejącym piętrowym budynku Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa (GOKiCz) na potrzeby powstania Klubu „Senior +”. Przebudowane pomieszczenia znajdują się na poziomie I i zostały
w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do pomieszczeń klubu prowadzi osobne wejście, pozbawione barier architektonicznych, do budynku bezpośredni dostęp mają niepełnosprawni – dzięki istniejącemu podjazdowi dla wózków inwalidzkich, parking przy wejściu posiada wyznaczone dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Podczas przebudowy pomieszczeń w budynku zostało wydzielone:

 •  pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła pełniące funkcję sali spotkań (jadalni),
 •  aneks kuchenny wyposażony w  sprzęty, urządzenia, naczynia do przygotowania i spożycia posiłku,
 •  łazienka wyposażona w dwie toalety (dla mężczyzn i kobiet), umywalkę,
 •  wydzielone miejsce pełniące funkcję szatni dla seniorów.

Działalność informacyjna na terenie Gminy Skołyszyn mająca na celu pozyskanie uczestników – seniorów do Klubu „Senior+” odbywała się poprzez „media” - radia lokalne, strony internetowe Gminy Skołyszyn, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skołyszynie, Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie, za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle, a także ogłoszenia parafialne w parafiach znajdujących się na terenie gminy. Informacje o planowanej działalności klubu udostępniane były również za pośrednictwem lokalnego biuletynu informacyjnego „Wieści Skołyszyńskie”.

Efekty:

 • dostosowanie pomieszczeń pod działalność Klubu „Senior+”,
 • odpowiednie wyposażenie pomieszczeń zgodne z zasadą uniwersalnego projektowania,
 • likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych,
 • pozyskanie uczestników – seniorów.

Finansowanie przedsięwzięcia:
Wartość projektu ogółem: 152 472,65 zł
Dofinansowanie projektu  121 978,12 zł
Wkład własny: 30 494,53 zł

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Previous Next Play Pause