logotypdrogi.jpg

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020.

Wnioskodawca:
Gmina Skołyszyn

Okres realizacji projektu:
01.01.2021 – 31.12.2022

Cel projektu
Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Zakres rzeczowy projektu:
Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy budynku Szkoły Podstawowej w Przysiekach o wymiarach:

  • Powierzchnia zabudowy: 582,41 m2;
  • Powierzchnia użytkowa: 714,38 m2;
  • Kubatura: 4 940,26 m3.

Zabudowa: jednokondygnacyjna (sala sportowa) i dwukondygnacyjna (łącznik z trzonem komunikacyjnym). W budynku powstanie: sala sportowa o pow. 288 m2, pomieszczenia pomocnicze: szatnie, magazyny, pomieszczenia techniczne, sanitariaty, natryski, pokój nauczycieli, dwie sale lekcyjne, siłownia, przejścia komunikacyjne, wyjścia i wejścia ewakuacyjne.

Odbiorcy projektu:
Odbiorcą projektu będą uczniowie Szkoły Podstawowej w Przysiekach oraz lokalna społeczność Gminy Skołyszyn.

Efekty projektu
W ramach zadania powstanie nowa sala gimnastyczna wraz z zapleczem służąca uczniom Szkoły Podstawowej w Przysiekach jak i lokalnej społeczności.

Finansowanie przedsięwzięcia
Wartość projektu ogółem: 3 922 147,00 zł
Dofinansowanie projektu:1 499 700,00 zł
Wkład własny: 2 422 447,00 zł

Tablice unijne poprawione2