logotypdrogi.jpg

Tytuł projektu:
Budowa i wyposażenie SP ZOZ w Święcanach wraz z zagospodarowaniem terenu na działce gm. o nr ewid. 1642. Projekt jest dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wnioskodawca:
Gmina Skołyszyn

Okres realizacji projektu:
marzec 2021 –  grudzień 2022

Cel projektu:
Poprawa dostępu i jakości podstawowych usług medycznych poprzez budowę SP ZOZ w Święcanach.

Zakres rzeczowy projektu:
Przedmiotem inwestycji jest budowa i wyposażenie SP ZOZ w Święcanach wraz zagospodarowaniem terenu. Powstanie budynek dwukondygnacyjny z instalacją fotowoltaiczną, spełniający standardy dostępności dla osób z dysfunkcjami. Będzie wyposażony w gabinety lekarskie, zabiegowe, poczekalnię, izolatkę, przebieralnię i pokoje biurowe oraz salę ćwiczeń dla rehabilitacji skolioz u dzieci w wieku 3-15 lat.

Odbiorcy projektu:
Odbiorcami projektu będą mieszkańcy Gminy Skołyszyn.

Efekty projektu:
W ramach zadania powstanie nowy ośrodek zdrowia wraz z wyposażeniem, z którego będą mogli korzystać pacjenci z terenu Gminy Skołyszyn.

Finansowanie przedsięwzięcia:
Wartość projektu ogółem: 3 700 000 zł
Dofinansowanie projektu: 3 000 000 zł
Wkład własny: 700 000  zł

Tablice unijne poprawione1