logotypdrogi.jpg

Gmina Skołyszyn uzyskała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach I naboru środki finansowe w wysokości 1 204 823,00 zł. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.Środki zostały przeznaczone  na następujące inwestycje:


„Zagospodarowanie działki nr ewid. 532/1 w Harklowej wraz z jej częściowym utwardzeniem koło Szkoły Podstawowej w Harklowej”.


Okres realizacji zadania:
maj 2021 – lipiec 2021

Cel zadania
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Harklowej w miejsca parkingowe przy Szkole Podstawowej. 

Zakres rzeczowy zadania:
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie działki nr ewid. 532/1 w Harklowej wraz z jej częściowym utwardzeniem koło Szkoły Podstawowej w Harklowej. W ramach inwestycji przewidziano m.in.:

  • budowę drogi wewnętrznej wraz z rozbudową, przebudową i zabezpieczeniem urządzeń towarzyszących,
  • budowę placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi,
  • budowę chodników z kostki brukowej,
  • przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej, sieci gazowej i telekomunikacyjnej,
  • wykonanie nowego ogrodzenia wraz z bramą dwuskrzydłową i furtką.

Odbiorcy zadania:
Odbiorcami zadania będą mieszkańcy miejscowości Harklowa, szczególnie rodzice dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Harklowej.

Efekty zadania:
W ramach zadania powstanie plac manewrowy z miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Harklowej.

Finansowanie przedsięwzięcia:
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 289 009,91 zł
Wartość zadania ogółem: 289 009,91 zł

Tablice unijne Gmina Skołyszyn1

logotypdrogi.jpg

„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Jabłonica, gm. Skołyszyn”.

Okres realizacji zadania:
czerwiec 2021 – sierpień  2021

Cel zadania
Zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

Zakres rzeczowy zadania:
Zadanie obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 32 x 17m o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszywa kamiennego wraz z architekturą towarzyszącą oraz systemem odwadniającym. Projektowane boisko ma charakter obiektu sportowego, rekreacyjnego, ogólnodostępnego, przeznaczonego dla młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej i pobliskich miejscowości. Całość inwestycji położona jest na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Jabłonica.

Odbiorcy zadania:
Odbiorcami zadania będzie młodzież  szkolna oraz społeczność lokalna z pobliskich miejscowości.

Efekty zadania
W ramach zadania powstanie boisko wielofunkcyjne przeznaczone do gry w mini piłkę nożną, mini piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę oraz bieżnia do skoku w dal.

Finansowanie przedsięwzięcia:
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 282 753,12 zł
Wartość zadania ogółem: 282 753,12 zł

 Tablice unijne Gmina Skołyszyn2