logoFK             Posilek

Program „Posiłek w domu i w szkole”
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 polegający na finansowym wsparciu dla organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki poprzez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Wnioskodawca:
Gmina Skołyszyn

Szkoły, które otrzymały dofinansowanie na remont i doposażenie stołówek szkolnych:

  1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Rejtana w Bączalu Dolnym
  2. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych w Skołyszynie
  3. Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Kunowej
  4. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Harklowej

 Okres realizacji zadania:
26.06.2019 – 31.12.2019

Zakres rzeczowy zadania:

  • doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonujących stołówek szkolnych poprzez zakup nowego wyposażenia oraz  remont pomieszczeń – kuchni oraz jadalni w szkołach 

Finansowanie przedsięwzięcia:
Wartość zadania ogółem: 314 514,88 zł
Dofinansowanie zadania: 251 611,90 zł
Wkład własny: 62 902,98 zł

1
1
Previous Next Play Pause