logortpzdalnaszkola1

Tytuł projektu:
Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi   Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

Wnioskodawca:
Gmina Skołyszyn

Okres realizacji projektu:
21.04.2020r.  – 21.10.2020 r.

Cel projektu:
Celem projektu jest zapewnienie uczniom i nauczycielom sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalną edukację

Zakres rzeczowy projektu:
Zakup laptopów, które zostaną nieodpłatnie przekazane:
1)    Szkole  Podstawowej im. Tadeusza Rejtana w Bączalu Dolnym,
2)    Szkole  Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Harklowej
3)    Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jabłonicy,
4)    Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kunowej,
5)    Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Lisowie,
6)    Szkole Podstawowej  im. Anny Jenke w Przysiekach,
7)    Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Skołyszynie,
8)    Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Święcanach.

Zakupione laptopy będą służyły uczniom i nauczycielom z ww. szkół do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Finansowanie przedsięwzięcia:
Kwota dofinansowania (100% wartości projektu) w formie grantu w wysokości  69 990 zł  

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
Previous Next Play Pause