logotypTytuł projektu:
Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi   Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Wnioskodawca:
Gmina Skołyszyn

Okres realizacji projektu:
22.05.2020r.  – 22.11.2020 r.

Cel projektu:
Celem projektu jest zapewnienie uczniom, szczególnie z rodzin wielodzietnych oraz nauczycielom sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalną edukację

Zakres rzeczowy projektu:

Zakup laptopów, które zostaną nieodpłatnie przekazane:

  1. Szkole Podstawowej im. Tadeusza Rejtana w Bączalu Dolnym,
  2. Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Harklowej
  3. Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jabłonicy,
  4. Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kunowej,
  5. Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Lisowie,
  6. Szkole Podstawowej im. Anny Jenke w Przysiekach,
  7. Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Skołyszynie,
  8. Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Święcanach.

Zakupione laptopy będą służyć uczniom, szczególnie z rodzin wielodzietnych i nauczycielom z ww. szkół do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Finansowanie przedsięwzięcia:
Kwota dofinansowania (100% wartości projektu) w formie grantu w wysokości  75 000 zł.

1
1
2
2
3
3
Previous Next Play Pause