logotyp wiejski

Tytuł operacji:
Przebudowa drogi gminnej Nr 113661R „Przez wieś” w miejscowości Skołyszyn w km 0+000 – 0+777

Wnioskodawca:
Gmina Skołyszyn

Cel operacji:
Poprawa stanu infrastruktury poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 113661R „Przez wieś” w miejscowości Skołyszyn na odcinku o długości 777 m

Planowane efekty:
Przebudowa drogi gminnej na długości 0,777 km

Typ operacji:
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020