logotyp wiejski

Tytuł operacji:
Przebudowa dróg gminnych: Nr 113655R Jabłonica „Bąkówki”, Nr 113674R Harklowa „Kopalnia Ropita”, Nr 113662R Lisów –Bączal Górny „Dutkowice” – odcinek I i odcinek II, Nr 113668R Pusta Wola-Przysieki „Zawodzie"

Wnioskodawca:
Gmina Skołyszyn

Cel operacji:
Poprawa stanu infrastruktury poprzez przebudowę drogi Nr 113655R Jabłonica „Bąkówki” o długości 991 m i drogi Nr 113674R Harklowa „Kopalnia Ropita” o długości 995 m oraz drogi  Nr 113662R Lisów –Bączal Górny „Dutkowice” o łącznej długości 1444 m a także drogi Nr 113668R Pusta Wola-Przysieki „Zawodzie” o długości 855 m

Planowane efekty:
Przebudowa drogi gminnej na długości 4,285 km

Typ operacji:
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów  małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.