logotyp wiejski

Tytuł operacji:
Przebudowa drogi gminnej Nr 113651R „Pogwizdoł” w miejscowości Święcany odcinek I w km 0+000 - 0+995, odcinek II w km 2+760 – 3+305 i odcinek III w km 3+546 – 4+545

Wnioskodawca:
Gmina Skołyszyn

Cel operacji:
Poprawa stanu infrastruktury poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 113651R „Pogwizdoł” w miejscowości Święcanach o łącznej długości 2539 m

Planowane efekty:
Przebudowa drogi gminnej na długości 2,539 km

Typ operacji:
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów  małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.