logotyp wiejski

Tytuł operacji:
Przebudowa drogi gminnej Nr 113669R Przysieki "Granice" w km 0+000 - 0+999 

Wnioskodawca:
Gmina Skołyszyn

Cel operacji:
Poprawa stanu infrastruktury poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 113669R „Granice” w miejscowości Przysieki na odcinku o długości 999 m

Planowane efekty:
Przebudowa drogi gminnej na długości 0,999 km

Typ operacji:
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów  małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.