logotyp wiejski

Tytuł operacji:
Przebudowa drogi gminnej Nr 113706R Harklowa „Osiedle-cmentarz” w km 0+000 -0+193, 0+272 – 0+351, 0+561 – 0+978

Wnioskodawca:
Gmina Skołyszyn

Cel operacji:
Poprawa stanu infrastruktury poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 113706R „Osiedle-cmentarz” w miejscowości Harklowa o łącznej długości 689 m

Planowane efekty:
Przebudowa drogi gminnej na długości 0,689 km

Typ operacji:
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów  małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.