logotyp wiejski

Tytuł operacji:
Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Skołyszyn

Wnioskodawca:
Gmina Skołyszyn

Cel operacji:
Rozwijanie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Skołyszyn poprzez budowę 8 miejsc aktywnego spędzania czasu w miejscowościach: Lisów, Jabłonica, Harklowa, Bączal Dolny, Kunowa, Przysieki i Święcany.

Planowane efekty:

  • budowa 7 siłowni plenerowych w miejscowościach: Bączal Dolny,   Jabłonica, Kunowa, Lisów, Harklowa, Przysieki i Święcany
  • budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Święcany

Typ operacji:
"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.