logotyp2021

Tytuł operacji:
Utworzenie ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Skołyszyn

Typ operacji:
Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Cel operacji:
Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Skołyszyn poprzez utworzenie 3 placów zabaw w miejscowościach: Harklowa, Przysieki i Święcany.

Wnioskodawca:
Gmina Skołyszyn

Okres realizacji projektu:
20.01.2021 r - 31.12.2021 r.

Zakres rzeczowy projektu:
Operacja przewiduje utworzenie 3 ogólnodostępnych i niekomercyjnych miejsc bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu - placów zabaw dla rodzin z dziećmi na terenie Gminy Skołyszyn w miejscowościach: Harklowa, Święcany oraz Przysieki. Będzie polegała na dostawie i montażu urządzeń przeznaczonych dla różnych grup wiekowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Planowane efekty:
Utworzone 3 ogólnodostępne place zabaw w miejscowościach: Harklowa, Przysieki i Święcany.

Finansowanie operacji
Całkowite koszty operacji: 207 456,72 zł
Wkład własny: 96 129,72 zł
Wnioskowana kwota pomocy: 111 327,00 zł

Screenshot 16