logotyp

Tytuł projektu:
Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Skołyszyn poprzez doposażenie jednostki odpowiedzialnej za podejmowanie działań ratowniczych

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń

Wnioskodawca:
Gmina Skołyszyn

Partner:
Ochotnicza Straż Pożarna w Skołyszynie

Okres realizacji projektu:
30.04.2019 r.  – 30.11.2020 r.

Cele ogólne projektu:

 • Poprawa poziomu bezpieczeństwa w Gminie Skołyszyn pod względem zagrożeń naturalnych i technologicznych,
 • Poprawa warunków życia mieszkańców,
 • Zwiększone bezpieczeństwo gospodarowania,
 • Wzrost konkurencyjności Gminy Skołyszyn.

Cel bezpośredni projektu:
Celem bezpośrednim  projektu jest poprawa stanu przygotowania Gminy Skołyszyn do podejmowania działań ratowniczych w sytuacjach zagrożeń wynikających ze zmian klimatu oraz katastrof technicznych i komunikacyjnych

Zakres rzeczowy projektu:
Przedmiotem projektu jest doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie w sprzęt:

 • Zakup lekkiego pojazdu terenowego (rozpoznawczo-operacyjnego) z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem standardowym i dodatkowym (agregat prądotwórczy, radiotelefony nasobne wraz ze stacją do ich ładowania zamontowaną na stałe w pojeździe, latarki z ładowarkami maszt oświetleniowy przenośny, pompa szlamowa, ubrania wypornościowe do pracy w wodzie
 • Zakup agregatu pompowego na przyczepie
 • Zakup łodzi płaskodennej z silnikiem zaburtowym na przyczepie do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii.

Do najważniejszych korzyści ekonomicznych projektu należą:

 • Zwiększenie gminnego potencjału ochrony przed zagrożeniami wynikającymi ze zmian klimatu,
 • Podniesienie standardu sprzętowego do realizowania podstawowych i specjalistycznych działań ratowniczych,
 • Podniesienie jakości i funkcjonalności wyposażenia jednostek ratowniczych
 • Zwiększenie liczby zagrożeń objętych działaniami ochronno-ratowniczymi
 • Poprawa systemu ratownictwa, ochrony ludności i poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli.

Finansowanie przedsięwzięcia:
Wartość projektu ogółem: 439 372,80 zł
Dofinansowanie projektu  z UE: 249 959,17 zł
Wkład własny: 189 413,63 zł

Tablica
Tablica
1
1
2
2
3
3
Previous Next Play Pause