W dniu 25  października 2019 roku w parku szkolnym w Harklowej odbyła się „Akcja sadzenia drzew miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim.” W przedsięwzięciu wzięli udział: Bogusław Kręcisz – Wójt Gminy Skołyszyn, Paweł Gutkowski – Zastępca Wójta Gminy Skołyszyn, Kazimierz Goleń – Sołtys wsi Harklowa, ksiądz Bogusław Grzywacz – Proboszcz Parafii w Harklowej, Katarzyna Warywoda – Podinspektor do spraw ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz uczniowie klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej w Harklowej.

Pani Dyrektor Magdalena Dranka – Żywiec przywitała zgromadzonych, zwracając uwagę na główny cel akcji, jakim jest przyczynienie się do poprawy bioróżnorodności w województwie podkarpackim i wpłynięcie na wzrost pożytków dla pszczół i innych owadów zapylających. Społeczność szkoły w Harklowej wyraziła zadowolenie z powodu udziału w akcji sadzenia drzew miododajnych oraz owocnej współpracy z włodarzami gminy w zakresie ochrony środowiska oraz realizacji zadań wspierających działania  prośrodowiskowe na terenie naszego województwa.

Akcja zaszczepiła w młodych ludziach poczucie współodpowiedzialności za najbliższe środowisko oraz rozwinęła świadomość przynależności do własnego regionu. Młodzież osobiście przyczyniła się do ochrony przyrody, a posadzone drzewa będą także pamiątką dla przyszłych pokoleń.

SP Harklowa

1
1
1_117
1_117
2_98
2_98
3_88
3_88
4_33
4_33
5_79
5_79
6_65
6_65
7_22
7_22
8_17
8_17
Previous Next Play Pause