Szkoła Podstawowa w Skołyszynie po raz pierwszy wzięła udział w zbiórce zniczy na cmentarze we Lwowie.

To akcja, którą zajmuje się Drużyna Harcerska  Lisy w Jaśle. W ten sposób oddaliśmy hołd pamięci poległych w powstaniach kościuszkowskim, listopadowym, styczniowym oraz twórców polskiej kultury i zasłużonych Polaków  oraz obrońców  Lwowa.

Dzięki przeprowadzonej akcji  w szkole w Skołyszynie udało się zebrać 200 zniczy. Światełko Pamięci wysłane ze  Skołyszyna zapłonie między innymi na Cmentarzu Łyczakowskim , Janowskim oraz Orląt Lwowskich.

 Warto wspomnieć, że Cmentarz Łyczakowski jest jednym z najstarszych istniejących do dziś cmentarzy w Europie; został założony w 1786 r. Na tej nekropolii spoczywa wielu znanych Polaków, m.in. Maria Konopnicka, Gabriela Zapolska, Artur Grottger, Seweryn Goszczyński, Kazimierz Bartel, Stefan Banach.

Z kolei na Cmentarzu Obrońców Lwowa, zwanym też Cmentarzem Orląt, spoczywa blisko trzy tysiące żołnierzy poległych w walkach z Ukraińcami oraz w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. Po II wojnie światowej cmentarz został zdewastowany; ponownie otwarto go w 2005 r.

 SP Skołyszyn

 

loading...
  Najnowsze
  BIP
19.11.08 Wędkarstwo
 

Szkoła Podstawowa w Skołyszynie po raz pierwszy wzięła udział w zbiórce zniczy na cmentarze we Lwowie.

To akcja, którą zajmuje się Drużyna Harcerska  Lisy w Jaśle. W ten sposób oddaliśmy hołd pamięci poległych w powstaniach kościuszkowskim, listopadowym, styczniowym oraz twórców polskiej kultury i zasłużonych Polaków  oraz obrońców  Lwowa.

Dzięki przeprowadzonej akcji  w szkole w Skołyszynie udało się zebrać 200 zniczy. Światełko Pamięci wysłane ze  Skołyszyna zapłonie między innymi na Cmentarzu Łyczakowskim , Janowskim oraz Orląt Lwowskich.

 Warto wspomnieć, że Cmentarz Łyczakowski jest jednym z najstarszych istniejących do dziś cmentarzy w Europie; został założony w 1786 r. Na tej nekropolii spoczywa wielu znanych Polaków, m.in. Maria Konopnicka, Gabriela Zapolska, Artur Grottger, Seweryn Goszczyński, Kazimierz Bartel, Stefan Banach.

Z kolei na Cmentarzu Obrońców Lwowa, zwanym też Cmentarzem Orląt, spoczywa blisko trzy tysiące żołnierzy poległych w walkach z Ukraińcami oraz w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. Po II wojnie światowej cmentarz został zdewastowany; ponownie otwarto go w 2005 r.

 SP Skołyszyn

 

loading...
  Najnowsze
  BIP
19.11.08 Wędkarstwo

Rzeka Ropa

Rzeka Ropa

Rzeka Ropa stanowi lewobrzerzny dopływ Wisłoki o długości blisko 80 km. Swoje źródła posiada na stokach Jaworzynki w Beskidzie Niskim. Powierzchnia jej dorzecza stanowi obszar ponad 971 km kwadratowych, a do jej głównych dopływów należą Sękówka, Libuszanka, Olszynka i Bednarka. Biegnąc malowniczymi terenami Beskidu Niskiego, a następnie Obniżenia Gorlickiego uchodzi do Wisłoki w Jaśle. Po drodze mija wiele miejscowości, z których największymi są Gorlice i Biecz. W jej górnym biegu usytuowany jest zbiornik zaporowy Klimkówka.

Rzeka ta posiada typowo podgórski charakter i nawet na odcinku nizinnym posiada fragmenty typowe dla wód górskich. Przciętna głębokość rzeki waha się od ok. 80 cm do nawet 2 m. Wody rzeki obecnie zaliczane są do stosunkowo czystych co sprzyja rozwojowi ryb reofilnych.

Rzeka Olszynka

Rzeka Olszynka

Rzeka Olszynka rozpoczyna swój bieg na górze Brzance w Jodłówce Tuchowskiej, 534 m n.p.m. Płynąc Kotliną Olszynki, po osiągnięciu 24 kilometra oddaje swe wody do rzeki Ropy w miejscowości Siepietnica, po jej lewej stronie.

Rzeka ta to typowy górski potok, biegnący na przemian wśród pól, łąk i lasów, czasem tylko przepływając przez niewielkie miejscowości. Jedynie w końcowym swym fragmencie staje się niewielką rzeczką nizinną. Niestety naturalny charakter tej niegdyś przepięknej rzeczki, został w ciągu ostatnich kilkunastu lat, dość mocno naruszony przez meliorantów. Obecnie rzeka osiąga przeciętnie od ok. 0,5 m do 1.5 m głębokości. Wody zaliczane są do III, a miejscami do II klasy czystości wód.

Potok Młynówka

Potok Młynówka

Potok Młynówka stanowi lewobrzeżny dopływ rzeki Ropy. Rozpoczyna swój bieg w Bączalu Górnym. Wypływa spod szczytu wzgórza Jodłowiec (380 m n.p.m.). Płynie przez Bączal Dolny oraz Opacie wijąc sie wśród malowniczych wzgórz i obszarów leśnych, a nastepnie przez Trzcinicę, gdzie w końcowym odcinku biegu ostro meandruje i po osiagnięciu ponad 12 km wpływa do Ropy.

Jest to typowo podgórki potok, którego zlewnia niemal w całości znajduje się na terenie Pogórza Ciężkowickiego. Mikroregion Młynówki ma stosunkowo jednolity charakter. Tworzy go długa na blisko 10 km dolina. Tylko króki odcinek znajduje sie na obszarze Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej. Najlepiej zachowany fragment biegu potoku objety jest ochroną w ramach programu Natura 2000 - "Łąki nad Młynówką". Jest to ciek wodny IV rzędu.

Łowisko specjalne Siepietnica - Wróblowa - Ujazd

Łowisko specjalne Siepietnica - Wróblowa - Ujazd

Zasady korzystania z łowiska:

1. podstawą do wędkowania na zbiornikach jest posiadanie karty wędkarskiej,

2. wykupienie opłaty okręgowej,

3. wykupienie aktualnego zezwolenia rocznego lub opłaty dobowej.

 

Żródło: http://www.pzw.org.pl

Czytaj więcej