Ochotnicza Straż Pożarna Sławęcin-Siedliska otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pod nazwą „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Sławęcin-Siedliska celem zwiększenia potencjału technicznego”. Zgodnie z zawartą umową jednostka zakupiła 6 par obuwia specjalnego skórzanego - typ 428, 2 radiotelefony Hytera TC 610, latarkę PELI Little ed 3660 ATEX oraz motopompę pożarniczą WT 30X. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przekazał dotację na zakup w/w sprzętu w kwocie 9000,00 zł

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Previous Next Play Pause