Informujemy, że odbiór odpadów komunalnych odbędzie się 15 stycznia 2020 roku na terenie całej Gminy.

Kompletny harmonogram odbioru odpadów komunalnych zostanie ustalony i podany do publicznej wiadomości po podpisaniu umowy z wykonawcą.