Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników piłki nożnej do udziału oraz kibicowania w Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Skołyszyn. Zawody odbędą się 8 lutego 2020 r. (sobota) o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym.

REGULAMIN

 1. 1. Cel zawodów
 • *zachęcanie  do aktywnego spędzania wolnego czasu,
 • *integracja  lokalnej społeczności,
 • *popularyzacja  gry w piłkę nożną wśród społeczeństwa,
 • *wyłonienie najlepszych drużyn amatorskich w halowej piłce nożnej dla dorosłych.
 1. 2. Termin zawodów i miejsce

8.02.2020 r. (sobota) godz. 9.00 sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Bączalu Dolnym

Zgłoszenia należy dokonać  w nieprzekraczalnym terminie do dnia w sekretariacie szkoły – telefon 134493032.

 1. 3. Uczestnictwo
 • *Uczestnikiem turnieju mogą być jedynie osoby pełnoletnie,
 • *Organizator może dopuścić osoby niepełnoletnie (powyżej 17 roku życia) pod warunkiem dostarczenia pisemnej zgody prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej,
 • *Prawo startu mają drużyny składające się z minimum 4 - maksimum 10 osób,
 • *Warunkiem uczestnictwa jest:

a) zgłoszenie drużyny w terminie do 31 stycznia 2020 r. telefonicznie na nr 134493032 lub osobiście w sekretariacie szkoły (o udziale decyduje kolejność zgłoszenia drużyn),

b) uiszczenie opłaty startowej w wysokości 20 zł od każdego zgłoszonego zawodnika (wpisowe przeznaczone będzie na poczęstunek i pokrycie kosztów sali),

c) posiadanie przez cały czas trwania dowodu tożsamości,

d) przystąpienie drużyny do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 1. Nagrody i wyróżnienia

a) za pierwsze, drugie i trzecie miejsce drużyny otrzymują puchary, a wszystkie pozostałe dyplomy,

b) prowadzony będzie ranking na: najlepszego strzelca,  bramkarza i zawodnika.

 1. 5.      Postanowienia ogólne
 2. *Wszyscy zawodnicy grają na własną odpowiedzialność.
 3. *Ze względu na amatorski charakter imprezy, organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kontuzje  odniesione przez zawodników podczas turnieju oraz ich skutki. Wszyscy uczestnicy ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
 4. *Zgłoszeni zawodnicy mają obowiązek zapoznania się z regulaminem turnieju.
 5. *Harmonogram i zasady przeprowadzenia rozgrywek zostaną podane przed rozpoczęciem imprezy.
 6. *Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.
 7. *Obowiązuje obuwie sportowe.
 8. *Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste i inne pozostawione na obiekcie sportowym.
 9. *Rozstrzyganie spraw spornych oraz interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

ZAPRASZAMY !!!

Skrócone przepisy gry

 1. Zasady ogólne
 • *czas gry wynosi 2 razy po 7 min., bez przerwy,
 • *mierzący czas, zatrzymuje zegar w trakcje meczu na wyraźne wskazanie przez sędziego głównego,
 • *drużyna liczy z rezerwowymi max 10 zawodników w turnieju,
 • *w grze bezpośrednio bierze udział 4 zawodników w tym bramkarz,
 • *ilość zmian w trakcie meczu dowolna, zmiany tzw. hokejowe.
 1. Rzuty:
 • *bramka jest uznana gdy piłka całym obwodem przejdzie za linię bramkową,
 • *aut bramkowy, bramkarz wybija nogą w obrębie własnej połowy,
 • *za dotknięcie piłką konstrukcji dachu przyznaje się rzut wolny pośredni z połowy boiska,
 • *na wykonanie wszystkich tzw. stałych fragmentów gry drużyna ma 4 sekundy przy prawidłowym ustawieniu rywali. Po przekroczeniu czasu, piłkę przejmuje drużyna przeciwna,
 • *odległość obrońcy od piłki podczas wykonywania rzutów i autów wynosi minimum 
  3 m (kara ostrzeżenia, a następnie żółta kartka).
 1. Gra niedozwolona:
 • *jak w przepisach PZPN i dodatkowo zakaz stosowania tzw. wślizgów oraz ostrej walki "bark w bark".
 1. Kary:
 • *za niesportowe zachowanie lub przewinienie sędzia karze zawodników jedno minutową lub dwu minutową karą.
 • *przy ukaraniu drużyny karą 2 minut, po stracie bramki w tym czasie przez tą drużynę, zawodnik wykluczony wraca do gry, wyjątek - nie liczy się jako bramka zdobyta w sytuacji gdy faul ukarany jest rzutem karnym, dopiero następna bramka upoważnia do powrotu na boisko.
 • *za zachowania brutalne i obraźliwe następuje dyskwalifikacja zawodnika i po upływie 2 minut w miejsce ukaranego może wejść rezerwowy zawodnik (nie po stracie bramki).
 • *Ukarany zawodnik dyskwalifikacją nie ma prawa brać udziału w meczach już do końca danego turnieju, oraz zasiadać na ławce rezerwowych.

zaproszenie turniej