Wójt Gminy Skołyszyn ogłasza otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Skołyszyn.

Treść informacji